Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin thông báo nội dung cụ thể về tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 như sau:

Để kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được tiến hành đúng tiến độ theo Lịch đã thông báo và có cơ sở lập kế hoạch cụ thể cho đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) đề nghị:

  1. Ba mươi (30) Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (danh sách kèm theo) chưa gửi báo cáo kết quả bầu Chủ tịch và Ủy viên Thường trực khẩn trương gửi báo cáo về Văn phòng HĐCDGSNN để trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt.
  2. Chủ tịch HĐCDGS cơ sở, Chủ tịch HĐCDGS ngành, liên ngành lập kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2015 của Hội đồng và gửi Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 (gọi tắt là Lịch xét) theo mẫu kèm công văn này đến Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước chậm nhất là 07 ngày trước ngày Hội đồng họp Phiên họp thứ nhất xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015.

Chi tiết xem trong Nội dung công văn

Quyết định 06/QĐ-HĐCDGSNN, ngày 21 tháng 01 năm 2015 của HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2014.

Bản quyền thuôc về Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.24) 38.697.943 | Fax: (+84.24) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 1

Tổng số truy cập 1009885