NHIỆM KỲ 1989-1994
CHỦ TỊCH

GS.TS. TRẦN HỒNG QUÂN
Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề; và Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau này)
PHÓ CHỦ TỊCH
GS Le Quy An
GS.TSKH. LÊ QUÝ AN
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
PHÓ CHỦ TỊCH
1 GS PXN
GS.TS. PHẠM XUÂN NAM
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học
Xã hội Việt Nam
PHÓ CHỦ TỊCH
1 TR49 Ong Ho Sy Thoang
GS.TSKH. HỒ SỸ THOẢNG
Phó Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam
TỔNG THƯ KÝ

GS. TSKH PHẠM NGỌC ĐĂNG

NHIỆM KỲ 1995-2000
------------------------*****------------------------
Giai đoạn 1995 – 1997
CHỦ TỊCH

GS.TS. TRẦN HỒNG QUÂN
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHÓ CHỦ TỊCH
GS.ChuTuanNha
PGS.TS. CHU TUẤN NHẠ
Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

TỔNG THƯ KÝ

GS. TSKH PHẠM NGỌC ĐĂNG

------------------------*****------------------------
Giai đoạn 1997-2000
CHỦ TỊCH

PGS. TS. NGUYỄN MINH HIỂN
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHÓ CHỦ TỊCH
gs Chu Hao
PGS. TS. CHU HẢO
Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

TỔNG THƯ KÝ

GS. TSKH. ĐỖ TRẦN CÁT

NHIỆM KỲ 2001-2006

CHỦ TỊCH

GS.TSKH. PHẠM MINH HẠC
Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Khoa giáo TW

CHỦ TỊCH
4.GS.TS.NguyenThienNhan
GS.TS. NGUYỄN THIỆN NHÂN
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2007)
PHÓ CHỦ TỊCH 
GS.TranVanNhung
GS.TSKH. TRẦN VĂN NHUNG
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TỔNG THƯ KÝ

GS. TSKH. ĐỖ TRẦN CÁT

NHIỆM KỲ 2009-2014
------------------------*****------------------------
Giai đoạn 2009-2011
CHỦ TỊCH
4.GS.TS.NguyenThienNhan
GS.TS. NGUYỄN THIỆN NHÂN
Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHÓ CHỦ TỊCH 
6.HDCoKhi DongLuc GS.TSKH.BanhTienLong
GS. TSKH. BÀNH TIẾN LONG
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

TỔNG THƯ KÝ
GS.TranVanNhung
GS.TSKH. TRẦN VĂN NHUNG

------------------------*****------------------------
Giai đoạn 2011-2014

CHỦ TỊCH
GS.PhamVuLuan
GS.TS. PHẠM VŨ LUẬN
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
(QĐ số 1470/QĐ-TTg, ngày 24/8/2011)

PHÓ CHỦ TỊCH 
GS.BuiVanGa
GS. TSKH. BÙI VĂN GA
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
(QĐ số 446/QĐ-TTg, ngày 25/3/2011)

TỔNG THƯ KÝ
GS.TranVanNhung
GS.TSKH. TRẦN VĂN NHUNG

NHIỆM KỲ 2014-2016
CHỦ TỊCH
GS.PhamVuLuan
GS.TS. PHẠM VŨ LUẬN
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHÓ CHỦ TỊCH 
GS.BuiVanGa
GS. TSKH. BÙI VĂN GA
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


TỔNG THƯ KÝ
GS.TranVanNhung
GS.TSKH. TRẦN VĂN NHUNG

 


NHIỆM KỲ 2016-2018
CHỦ TỊCH
Phung Xuan Nha photo by Bui Tuan Jan2015 1
GS.TS. PHÙNG XUÂN NHẠ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHÓ CHỦ TỊCH 
GS.BuiVanGa
GS. TSKH. BÙI VĂN GA
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


TỔNG THƯ KÝ
GS.TranVanNhung
GS.TSKH. TRẦN VĂN NHUNG

 


  NHIỆM KỲ 2018-2023

CHỦ TỊCH

Phung Xuan Nha photo by Bui Tuan Jan2015

GS.TS. PHÙNG XUÂN NHẠ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHÓ CHỦ TỊCH

chau van minh

GS. TSKH. CHÂU VĂN MINH
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyen Quang Thuan

GS. TS. NGUYỄN QUANG THUẤN
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam

Bản quyền thuôc về Hội đồng Giáo sư Nhà nước
Địa chỉ: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Phường Bách khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:  (+84.24) 38.697.943 | Fax: (+84.24) 38.680.806  |  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách kỹ thuật website: NAVIS Centre.
Thống kê truy cập

Truy cập hôm nay 3

Tổng số truy cập 1011618